Vol Goa-Mumbai

Rescapés du HOLI bien fatigués... :o)